Få svar og tips fra fageksperten

VVS normer og regler. Garantier og forsikringer. Plan- og bygningsloven stiller krav om at de som utfører arbeider på byggverk er kvalifisert for oppgaven.

En sikker bolig med riktig fagekspertise

Garantier og forsikringer. Med dokumentasjon fra kvalifiserte fagarbeidere sikrer du deg for fremtiden. På denne måten vet du at arbeidet som blir utført er i henhold til lovverk og regler. Med riktig dokumentasjon er du også sikret garantier og forsikringer om noe skulle skje med boligen.

Spørsmål vi ofte får:

Hva er definisjonen på et våtrom? Et våtrom er et rom med vanntilførsel og sluk i gulvet. Ifølge Fagrådet for Våtrom (FFV) er ikke et rom med kun klosett og vask å regne som våtrom, da selvfølgelig forutsatt av at rommet er uten sluk.