OM VB

VB er hele Norges rørlegger

VB Gruppen favner mer enn 1900 medarbeidere over hele landet, fordelt på i underkant 50 konsernavdelinger og rundt 100 tilknyttede Partnerbedrifter. Med et solid fotfeste i privat, bedrifts- og prosjektmarkedet, leverer vi vann, varme og energi for rundt tre milliarder kroner i året. 
VVS-bransjen er sentral i det grønne skiftet, og står foran en spennende utvikling med fokus på profesjonalisering, teknologisk utvikling, konsolidering og nye samarbeidskonstellasjoner. Medlemsbedriftene og eierne i VB har nylig bestemt at kjeden skal gå fra å være en kjede til å bli et konsern. Som rørlegger-eid konsern vil VB være i en unik posisjon med tanke på å håndtere, og være med å drive, endringene VVS-bransjen står overfor. VB vil være i stand til å øke digitaliseringstakten, styrke rekruttering og intern kompetanseutvikling, og jobbe mer systematisk og kraftfullt med bærekraft.

Samlet har vi i VB en enormt stor og mangfoldig kunnskap og erfaring: Vi kan og vi har gjort ting. Vi driver med bransjens beste opplæring og etterutdanning, vi har leverandører og samarbeidspartnere som har vært med oss i mange år, med nye og spennende produkter av høy kvalitet og god design. Og dette fellesskapet gjør oss også fleksible: Dryppende kran? Renovering av badet? Redusere energiforbruket? Eller skal du i gang med et helt nytt, stort byggeprosjekt der alt må på plass? Du kan bruke oss i VB uansett!